Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 11 Industrigatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 11 Industrigatan mm 1361 22,3% 47,4% 16,7% 13,7% 3,4% 49,4% 50,6% 0,9% 6,1%
Summa 1361 22,3% 47,4% 16,7% 13,7% 3,4% 49,4% 50,6% 0,9% 6,1%

http://www.val.se