Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 12 Tullmuseet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 12 Tullmuseet 1132 26,1% 38,9% 10,8% 24,3% 3,0% 44,6% 55,4% 0,6% 5,6%
Summa 1132 26,1% 38,9% 10,8% 24,3% 3,0% 44,6% 55,4% 0,6% 5,6%

http://www.val.se