Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 16 Sysslomansgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 16 Sysslomansgatan mm 1219 19,7% 43,6% 18,9% 17,8% 4,4% 45,2% 54,8% 1,1% 2,9%
Summa 1219 19,7% 43,6% 18,9% 17,8% 4,4% 45,2% 54,8% 1,1% 2,9%

http://www.val.se