Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 17 Kv Karlsvik mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 17 Kv Karlsvik mm 1062 18,7% 40,5% 20,9% 19,9% 4,2% 49,1% 50,9% 1,0% 2,9%
Summa 1062 18,7% 40,5% 20,9% 19,9% 4,2% 49,1% 50,9% 1,0% 2,9%

http://www.val.se