Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 19 Sankt Görans sjukhus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 19 Sankt Görans sjukhus 1300 15,5% 51,5% 21,3% 11,7% 3,2% 50,1% 49,9% 1,4% 1,8%
Summa 1300 15,5% 51,5% 21,3% 11,7% 3,2% 50,1% 49,9% 1,4% 1,8%

http://www.val.se