Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 20 Västermalmsgallerian

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 20 Västermalmsgallerian 1464 21,4% 39,4% 13,5% 25,7% 4,6% 45,9% 54,1% 0,5% 4,1%
Summa 1464 21,4% 39,4% 13,5% 25,7% 4,6% 45,9% 54,1% 0,5% 4,1%

http://www.val.se