Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 21 Fredhäll mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 21 Fredhäll mellersta 1194 27,8% 47,9% 15,2% 9,0% 2,8% 49,0% 51,0% 0,6% 4,6%
Summa 1194 27,8% 47,9% 15,2% 9,0% 2,8% 49,0% 51,0% 0,6% 4,6%

http://www.val.se