Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 22 Thorildsplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 22 Thorildsplan 1268 32,4% 48,1% 12,1% 7,3% 3,9% 47,5% 52,5% 1,5% 4,3%
Summa 1268 32,4% 48,1% 12,1% 7,3% 3,9% 47,5% 52,5% 1,5% 4,3%

http://www.val.se