Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 23 Hornsberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 23 Hornsberg Ö 1687 26,1% 56,6% 13,7% 3,6% 4,0% 52,2% 47,8% 1,1% 0,5%
Summa 1687 26,1% 56,6% 13,7% 3,6% 4,0% 52,2% 47,8% 1,1% 0,5%

http://www.val.se