Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 24 Kristineberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 24 Kristineberg S 1388 29,3% 43,7% 15,9% 11,2% 4,4% 46,8% 53,2% 0,6% 2,7%
Summa 1388 29,3% 43,7% 15,9% 11,2% 4,4% 46,8% 53,2% 0,6% 2,7%

http://www.val.se