Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 25 Hornsbergs strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 25 Hornsbergs strand 1504 18,8% 58,0% 16,9% 6,2% 4,9% 51,6% 48,4% 0,7% 1,1%
Summa 1504 18,8% 58,0% 16,9% 6,2% 4,9% 51,6% 48,4% 0,7% 1,1%

http://www.val.se