Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 1 Västertorpshallen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 1 Västertorpshallen 1719 15,0% 39,4% 19,5% 26,1% 3,9% 48,4% 51,6% 0,9% 10,7%
Summa 1719 15,0% 39,4% 19,5% 26,1% 3,9% 48,4% 51,6% 0,9% 10,7%

http://www.val.se