Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 2 Västertorpsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 2 Västertorpsparken 1346 22,4% 38,6% 22,9% 16,0% 6,5% 45,8% 54,2% 0,8% 2,1%
Summa 1346 22,4% 38,6% 22,9% 16,0% 6,5% 45,8% 54,2% 0,8% 2,1%

http://www.val.se