Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 3 Västertorp C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 3 Västertorp C 1347 18,0% 42,0% 17,5% 22,4% 5,0% 44,9% 55,1% 0,6% 1,9%
Summa 1347 18,0% 42,0% 17,5% 22,4% 5,0% 44,9% 55,1% 0,6% 1,9%

http://www.val.se