Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 4 Västertorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 4 Västertorp V 1255 16,9% 34,1% 25,3% 23,7% 5,7% 46,8% 53,2% 0,7% 1,5%
Summa 1255 16,9% 34,1% 25,3% 23,7% 5,7% 46,8% 53,2% 0,7% 1,5%

http://www.val.se