Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 5 Fruängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 5 Fruängen Ö 1468 22,4% 36,4% 20,4% 20,7% 8,0% 48,6% 51,4% 0,7% 2,5%
Summa 1468 22,4% 36,4% 20,4% 20,7% 8,0% 48,6% 51,4% 0,7% 2,5%

http://www.val.se