Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 6 Fruängen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 6 Fruängen mellersta 1421 24,4% 32,1% 22,1% 21,4% 7,1% 47,2% 52,8% 1,0% 1,8%
Summa 1421 24,4% 32,1% 22,1% 21,4% 7,1% 47,2% 52,8% 1,0% 1,8%

http://www.val.se