Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 7 Fruängen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 7 Fruängen N 1322 25,3% 29,5% 18,8% 26,5% 6,3% 44,3% 55,7% 1,1% 1,9%
Summa 1322 25,3% 29,5% 18,8% 26,5% 6,3% 44,3% 55,7% 1,1% 1,9%

http://www.val.se