Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 8 Fruängen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 8 Fruängen S 1472 22,1% 30,7% 16,2% 31,0% 5,7% 43,3% 56,7% 1,4% 2,2%
Summa 1472 22,1% 30,7% 16,2% 31,0% 5,7% 43,3% 56,7% 1,4% 2,2%

http://www.val.se