Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 10 Långbro park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 10 Långbro park 1655 10,3% 37,8% 18,7% 33,2% 3,4% 46,2% 53,8% 1,2% 1,0%
Summa 1655 10,3% 37,8% 18,7% 33,2% 3,4% 46,2% 53,8% 1,2% 1,0%

http://www.val.se