Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 11 Långsjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 11 Långsjö S 969 13,7% 40,7% 28,1% 17,5% 9,6% 50,8% 49,2% 1,8% 1,8%
Summa 969 13,7% 40,7% 28,1% 17,5% 9,6% 50,8% 49,2% 1,8% 1,8%

http://www.val.se