Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 12 Älvsjö station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 12 Älvsjö station 1692 22,9% 38,5% 19,0% 19,6% 7,7% 46,7% 53,3% 0,8% 2,5%
Summa 1692 22,9% 38,5% 19,0% 19,6% 7,7% 46,7% 53,3% 0,8% 2,5%

http://www.val.se