Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 14 Långbro V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 14 Långbro V 1025 14,4% 38,0% 24,6% 22,9% 9,6% 49,6% 50,4% 1,2% 1,6%
Summa 1025 14,4% 38,0% 24,6% 22,9% 9,6% 49,6% 50,4% 1,2% 1,6%

http://www.val.se