Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 15 Långbro Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 15 Långbro Ö 1350 17,2% 41,0% 26,5% 15,3% 8,7% 50,5% 49,5% 0,5% 2,3%
Summa 1350 17,2% 41,0% 26,5% 15,3% 8,7% 50,5% 49,5% 0,5% 2,3%

http://www.val.se