Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 16 Sten Stures väg mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 16 Sten Stures väg mm 759 19,1% 41,5% 26,7% 12,6% 10,0% 51,0% 49,0% 2,0% 2,0%
Summa 759 19,1% 41,5% 26,7% 12,6% 10,0% 51,0% 49,0% 2,0% 2,0%

http://www.val.se