Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 18 Klacktorget mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 18 Klacktorget mm 1203 23,3% 38,1% 20,0% 18,6% 8,6% 49,0% 51,0% 1,2% 1,7%
Summa 1203 23,3% 38,1% 20,0% 18,6% 8,6% 49,0% 51,0% 1,2% 1,7%

http://www.val.se