Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 20 Liseberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 20 Liseberg 1038 14,6% 29,2% 21,1% 35,1% 6,7% 45,4% 54,6% 0,1% 0,9%
Summa 1038 14,6% 29,2% 21,1% 35,1% 6,7% 45,4% 54,6% 0,1% 0,9%

http://www.val.se