Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 21 Örby Slott

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 21 Örby Slott 1406 19,1% 38,7% 22,8% 19,4% 6,8% 48,5% 51,5% 1,1% 1,7%
Summa 1406 19,1% 38,7% 22,8% 19,4% 6,8% 48,5% 51,5% 1,1% 1,7%

http://www.val.se