Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 22 Östbergahöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 22 Östbergahöjden 1184 26,6% 36,8% 22,0% 14,5% 10,1% 47,8% 52,2% 1,1% 3,9%
Summa 1184 26,6% 36,8% 22,0% 14,5% 10,1% 47,8% 52,2% 1,1% 3,9%

http://www.val.se