Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 23 Gamla Östberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 23 Gamla Östberga 1428 25,5% 33,1% 19,0% 22,4% 9,0% 47,8% 52,2% 1,2% 1,5%
Summa 1428 25,5% 33,1% 19,0% 22,4% 9,0% 47,8% 52,2% 1,2% 1,5%

http://www.val.se