Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 25 Herrängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 25 Herrängen Ö 1273 10,9% 46,9% 25,5% 16,7% 7,9% 50,4% 49,6% 0,9% 0,9%
Summa 1273 10,9% 46,9% 25,5% 16,7% 7,9% 50,4% 49,6% 0,9% 0,9%

http://www.val.se