Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 27 Fruängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 27 Fruängen V 1104 44,1% 34,9% 11,9% 9,1% 7,9% 51,7% 48,3% 0,6% 0,5%
Summa 1104 44,1% 34,9% 11,9% 9,1% 7,9% 51,7% 48,3% 0,6% 0,5%

http://www.val.se