Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännkyrka 28 Kämpetorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännkyrka 28 Kämpetorp 1179 19,8% 43,6% 20,4% 16,2% 6,9% 49,7% 50,3% 0,9% 2,5%
Summa 1179 19,8% 43,6% 20,4% 16,2% 6,9% 49,7% 50,3% 0,9% 2,5%

http://www.val.se