Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 1 Stureby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 1 Stureby N 1784 12,6% 38,6% 21,6% 27,3% 5,4% 49,0% 51,0% 1,0% 13,3%
Summa 1784 12,6% 38,6% 21,6% 27,3% 5,4% 49,0% 51,0% 1,0% 13,3%

http://www.val.se