Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 3 Stureby C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 3 Stureby C 1401 16,8% 40,9% 26,1% 16,2% 10,5% 50,7% 49,3% 1,0% 2,8%
Summa 1401 16,8% 40,9% 26,1% 16,2% 10,5% 50,7% 49,3% 1,0% 2,8%

http://www.val.se