Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 4 Stureby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 4 Stureby S 1405 25,2% 44,5% 17,7% 12,6% 6,6% 46,5% 53,5% 1,1% 2,5%
Summa 1405 25,2% 44,5% 17,7% 12,6% 6,6% 46,5% 53,5% 1,1% 2,5%

http://www.val.se