Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 6 Bandhagen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 6 Bandhagen Ö 1134 19,9% 38,7% 25,2% 16,1% 7,0% 48,4% 51,6% 0,8% 2,6%
Summa 1134 19,9% 38,7% 25,2% 16,1% 7,0% 48,4% 51,6% 0,8% 2,6%

http://www.val.se