Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 7 Bäckahagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 7 Bäckahagen 1142 29,7% 37,4% 18,2% 14,7% 6,7% 52,0% 48,0% 0,7% 3,3%
Summa 1142 29,7% 37,4% 18,2% 14,7% 6,7% 52,0% 48,0% 0,7% 3,3%

http://www.val.se