Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 8 Högdalen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 8 Högdalen Ö 1587 26,4% 38,8% 20,2% 14,6% 6,5% 50,3% 49,7% 1,4% 2,5%
Summa 1587 26,4% 38,8% 20,2% 14,6% 6,5% 50,3% 49,7% 1,4% 2,5%

http://www.val.se