Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 9 Högdalen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 9 Högdalen mellersta 1080 23,4% 33,6% 24,4% 18,6% 6,6% 46,6% 53,4% 0,9% 3,1%
Summa 1080 23,4% 33,6% 24,4% 18,6% 6,6% 46,6% 53,4% 0,9% 3,1%

http://www.val.se