Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 10 Högdalen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 10 Högdalen V 1346 20,2% 34,1% 20,2% 25,5% 7,1% 47,2% 52,8% 0,7% 1,8%
Summa 1346 20,2% 34,1% 20,2% 25,5% 7,1% 47,2% 52,8% 0,7% 1,8%

http://www.val.se