Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 12 Skebokvarnsv. västra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 12 Skebokvarnsv. västra mm 1343 24,8% 30,2% 20,6% 24,3% 7,4% 48,8% 51,2% 1,2% 2,2%
Summa 1343 24,8% 30,2% 20,6% 24,3% 7,4% 48,8% 51,2% 1,2% 2,2%

http://www.val.se