Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 13 Örby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 13 Örby V 1243 24,1% 35,4% 23,7% 16,9% 11,3% 49,1% 50,9% 1,2% 2,3%
Summa 1243 24,1% 35,4% 23,7% 16,9% 11,3% 49,1% 50,9% 1,2% 2,3%

http://www.val.se