Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 14 Örby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 14 Örby S 1308 13,8% 42,0% 28,2% 16,0% 8,9% 51,1% 48,9% 0,9% 1,6%
Summa 1308 13,8% 42,0% 28,2% 16,0% 8,9% 51,1% 48,9% 0,9% 1,6%

http://www.val.se