Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 15 Örby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 15 Örby N 1237 20,0% 41,0% 24,9% 14,1% 9,4% 51,1% 48,9% 0,6% 1,8%
Summa 1237 20,0% 41,0% 24,9% 14,1% 9,4% 51,1% 48,9% 0,6% 1,8%

http://www.val.se