Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 18 Rågsveds N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 18 Rågsveds N 1090 29,4% 39,7% 20,5% 10,4% 9,2% 52,2% 47,8% 0,7% 4,8%
Summa 1090 29,4% 39,7% 20,5% 10,4% 9,2% 52,2% 47,8% 0,7% 4,8%

http://www.val.se