Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 19 Rågsved V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 19 Rågsved V 1096 24,0% 33,1% 22,4% 20,4% 7,1% 48,9% 51,1% 1,2% 2,3%
Summa 1096 24,0% 33,1% 22,4% 20,4% 7,1% 48,9% 51,1% 1,2% 2,3%

http://www.val.se