Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 21 Hagsätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 21 Hagsätra Ö 1022 24,6% 32,4% 23,2% 19,9% 7,2% 51,6% 48,4% 0,7% 2,8%
Summa 1022 24,6% 32,4% 23,2% 19,9% 7,2% 51,6% 48,4% 0,7% 2,8%

http://www.val.se