Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 22 Hagsätra C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 22 Hagsätra C 1167 25,4% 36,4% 19,4% 18,8% 8,7% 48,0% 52,0% 1,3% 3,5%
Summa 1167 25,4% 36,4% 19,4% 18,8% 8,7% 48,0% 52,0% 1,3% 3,5%

http://www.val.se