Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vantör 23 Hagsätra V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vantör 23 Hagsätra V 1267 29,9% 38,9% 19,3% 11,8% 12,1% 49,4% 50,6% 0,7% 3,2%
Summa 1267 29,9% 38,9% 19,3% 11,8% 12,1% 49,4% 50,6% 0,7% 3,2%

http://www.val.se